20131027_145644_r-Editar

МАРИНА ГЕОРГИЕВА

Posted on April 13, 2014

Марина Георгиева е специалист по комуникации и връзки с обществеността в областта на природозащитата и екологичния туризъм.

Работила е по международни проекти на водещи природозащитни организации в България и притежава богат опит в изготвянето и изпълнението на комуникационни стратегии и планове, организиране на комуникационни и обществени събития, работа с медиите и осигуряване на публичност и видимост на резултатите , изготвяне и промотиране на туристически продукти и пакети, изготвяне и разпространение на печатни рекламни материали.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *