Kerkini 3_r

НАШАТА КАМПАНИЯ

Posted on March 23, 2017

Инициативата, която стартираме заедно с нашите партньори – туоператорската фирма за специализирани пътувания сред природата „Неофрон Турс“,  цели да помогне за опазването на богатото видово разнообразие и ценните природни местообитания в защитена зона „Ятата“. Основната ни дейност ще бъде свързан с подобряване на достъпа и туристическата интерпретация на мястото, за да го направим по-приятно и удобно за посетителите, които искат да се любуват на птиците без да ги безпокоят.

В рамките на тази дейност:

  • Ще почистим от отпадъци, храсти и клони отбивката на шосето Варна – Белослав над ЗЗ „Ятата“, която служи за наблюдателна площадка и предлага панорамна гледка към цялата местност;
  • Ще изградим отново дървена платформа с парапет и пейки на наблюдателната площадка и ще се надяваме този път да не бъдат разрушении и откраднати.
  • Ще организираме най-малко две почиствания годишно (пролет и есен) в района около наблюдателната площадка и покрай канала, ползван от местните рибари за риболов с цел премахване на натрупаните строителни и битови отпадъци, пластмасови бутилки и други.
  • Ще поставим информационни табели на основния „вход“ към местността и на наблюдателната площадка, които обясняват ценноста на местообитанието, какви видове птици може да се наблюдават през различните сезони и как всеки може да допринесе за  опазването на богатото биоразнообразие на защитена зона „Ятата“.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

  • Чрез доброволен труд – участие в организираните почиствания, полагане на дървената скара, дизайн, предпечтат и печат на информационните табели и др.;
  • Чрез участие / пътуване по туристическите програми на „Неофрон Турс“, които отделят част от приходите от всяко реализирано пътуване за тази кампания;
  • Чрез дарение на името на Сдружение за опазване на дивата природа:

Банкова сметка: BG69UNCR70001522130491, Уникредит Булбанк, или чрез PayPal на имейл: info@wildlifeconservation.bg

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *