rbgeese_resized

ПОСРЕЩАМЕ НОВАТА ГОДИНА С ПО-ГОЛЕМИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

Posted on January 4, 2017

На 2 януари 2017 г. Сдружението за опазване на дивата природа проведе поредния мониторинг на водолюбивите птици в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

По време на проучването установихме 6’390 червеногуши гъски  и 16’400 големи белочели гъски. Наблюдавахме и 90 сиви гъски в Дуранкулашко езеро. Около 2/3 от наблюдаваните гъски бяха нощували в Шабленското и Eзерецкото езеро, а останалите в морето срещу Дуранкулашко езеро и с. Крапец.

 В сравнение с проучването което проведохме на 17 декември 2016 броят на зимуващите гъски в Приморска Добруджа е нараснал чувствително, макар и да е все още далеч от численостите, които се наблюдават тук през последните 20-25 години.

В Дуранкулашко езеро отново установихме малка група тръноопашати потапници (този път 7 птици) – изключително рядък вид патица, с тревожно намаляваща численост в световен мащаб.

flock-of-geese-in-the-winter-crop-fields-near-the-lakes

Ято гъски на паша в близост до езерата

greater-white-fronted-geese_resized

Големи белочели гъски

white-tailed-eagles-inn-the-frozen-durankulak-lake

Морски орли в замръзналото Дуранкулашко езеро

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *