20140516_124222

ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА

Posted on September 16, 2014

Приключи третия полеви сезон на проекта „ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА (Ficedula semitorquata) в БЪЛГАРИЯ
Проучването провежда и финансира от шведския орнитолог Йохан Траф и се базира на редовно обследване на 200 специално изработени изкуствени гнездилки, които са поставени от нас на територията на ДГС Старо Оряхово, РДГ Варна. По време на 4-годишния период на проекта тези гнездилки, в които ежегодно гнездят между 75 и 105 двойки, се наблюдават и изследват от пристигането на птиците до напускането на гнездилките от малките.
Всички малки са опръстенявани и следени внимателно от излюпването им до напускането на гнездилките. След третия и четвъртия гнездови сезони ще бъдат направени някои опити за улавяне на птици с мрежи за опръстеняване. Целта е да се уловят и установят възрастни и едногодишни полубеловрати мухоловки, които са сменили оперението си с есенно-зимно. От тези птици ще се снемат индивидуални фотографии, биометрични данни, тегло и проби от пера, за да бъдат набелязани ключови аспекти за разграничаването на видовете от род Ficedula и промените, дължащи се на възрастта и пола. С цел проследяване на миграцията и установяване на местата за зимуване на полубеловратата мухоловка в Западна Африка, през втория и третия сезон на проекта бяха поставени геолокатори на 50 възрастни птици.
Всички резултати от проекта ще бъдат представени в общ финален доклад.
Основните цели на проекта са:
1/ Подробно описание на гнездовия цикъл на полубеловратата мухоловка в България
2/ Установяване на промените в оперението, които настъпват според сезона и възрастта на птиците.
В продължение на 4 години проектът ще установи ключовите фактори, необходими за планиране на дългосрочно научно проучване върху размножителната екология на полубеловратата мухоловка в България.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Доклад, съдържащ описание и анализ на следните аспекти от поведението и екологията на полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) в България:
• Описание на оперението и промените, дължащи се на възрастта;
• Биометрични данни за разграничаване на вида от другите представители на род Ficedula;
• Време на пристигане в проучвания район;
• Поведение по време на брачния и размножителния период;
• Песен и обаждания;
• Териториални дейности;
• Събиране на гнездови материал;
• Време на снасяне и размер на яйцата;
• Размер на люпилото;
• Модел и интензивност на инкубацията;
• Излюпване и процент неоплодени яйца;
• Растеж и оцеляване на малките;
• Модел на линеене след размножителния период;
• Движение на малките след напускане на гнездилката;
• Отлитане / миграция

P1140160 m20140516_162947GOP-537 (BG) 130503-320140516_124210

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *