Halsbandsflugsnappare 130712-38 droppfläckar

ПРОУЧВАНЕ НА РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ЦИКЪЛ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА (FICEDULA SEMITORQUATA) ПРЕЗ 2014

Posted on September 16, 2014

Обобщение на полевия сезон
Тази година (2014) полевият сезон продължи от 25 март до 15 юни. През сезона са обследвани 220 гнездилки, разположени в 5 плота на територията на ДГС „Старо Оряхово“. Данните показват, че тази година 120 гнездилки са били заети от полубеловрата мухоловка, в сравнение със 85 през 2013 г.; Около 45% от люпилата обаче, бяха унищожени от хищници – горски сънливци, невестулки, диви и домашни котки, смокове –мишкари.
През сезона са опръстенени 374 полубеловрати мухоловки със стандартни пръстени на Българската орнитологична централа, както следва: 80 възрастни птици и 294 малки. Опръстенени са всички малки, напуснали гнездата. Биометрични данни са събрани от 155 възрастни птици. Всички малки бяха измерени по време на опръстеняването им.
В периода 20-25 май на 10 възрастни птици са поставени швейцарски геолокатори. В периода 9-16 април, преди сформирането на двойките, бе проведена акция за улавяне с цел снемане на поставените миналата година геолокатори. От първите шест геолокатора, които снехме, само три бяха проработили. По-късно успяхме да си върнем още 5 геолокатори, които изпратихме за анализ на данните.

20140516_111900горски сънливецP1140153 m

 

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *