P1140160 m

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА БИОЛОГИЯТА И МОРФОЛОГИЯТА НА ПОЛУБЕЛОВРАТА МУХОЛОВКА ПРЕЗ 2015 Г.

Posted on January 27, 2016

От Йохан Траф

Тази година (2015 г.) научните изследвания върху полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) се проведоха от 20 март до средата на юни. За целите на проучването бяха използвани 220 гнездилки, разпределени в пет парцела в района на с.Горица, област Варна. Резултатите са както следва:
Гнездилки – 218 гнездилки бяха заети по време на сезона (през зимата 12 бяха изчезнали, но те бяха заменени с нови преди да започне гнездовия сезон. Други две (празни) гнездилки изчезнаха по време на сезона).


Опити за гнездене – бяха отчетени само 68 опита за гнездене. Това се дължеше на проблемите по време на миграцията на мухоловките когато преминават през зоната на Средиземно море, както и на мащабните набези от хищници (сънливци, белки, смок- мишкар и др.). Хищниците реализираха 107 нападения и убиха 12 мъжки и 19 женски полубеловрати мухоловки, като унищожиха също и 16 люпила на син синигер, 11 на голям синигер и 1 на горска зидарка.
Опръстеняване – бяха опръстенени 57 възрастни мухоловки (29 мъжки и 28 женски) и 126 малки. Бяха уловени повторно 46 птици, опръстенени през предишни сезони (26 мъжки и 20 женски). Още 17 птици, опръстенени като малки през предходни години (2012-2014) бяха установени повторно (10 мъжки и 7 женски).
Общи данни – през сезони 2012- 2015 бяха опръстенени 252 възрастни птици (120 мъжки и 132 женски). От тях 127 са установени през повече от един сезон (71 мъжки и 56 женски). 40 птици, опръстенени като малки са уловени отново на втората година в района (22 мъжки и 18 женски).
Биометрия – биометрични данни бяха събрани от 103 възрастни птици.
Геолокатори – 7 от мухоловките с геолокатори, поставени през 2 014 г. бяха уловени повторно, 6 от които с качествени данни. Още 50 геолокатора бяха поставени през сезон 2015 (28 на мъжки и 22 на женски птици,като една от женските с геолокатор беше убита от белка по време на гнезденето).

Проучването продължава и през 2016 г. Търсим доброволци!

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *