kite_festival-110

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА 2015 ГАЛЕРИЯ СНИМКИ

Posted on August 16, 2015

И тази година фестивалът е посветен на опазването на мигриращите птици и техните местообитания и се съфинансира по проект на СОДП с подкрепата на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

kite_festival-132 kite_festival-130 kite_festival-122 kite_festival-111 kite_festival-92 kite_festival-77 kite_festival-67 kite_festival-14

« 1 of 3 »

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *