ЧЕРВЕНОГУШИ ГЪСКИ

И ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ ВЕЧЕ СА ТУК

Posted on December 19, 2016

Застудяването в средата на декември доведе от север голям брой водолюбиви птици в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

На 17 декември 2016 г. екипи на Сдружението за опазване на дивата природа посетиха езерата с цел преброяване на водолюбивите птици и най-вече установяване числеността на червеногушата гъска, която е един от най-редките и силно уязвими видове птици, зимуващи ежегодно в района на езерата.

 По време на проучването установихме 2930 червеногуши гъски (от които около 95 %  в Дуранкулашко езеро) и 630 големи белочели гъски. Наблюдавахме и 27 сиви гъски. Всички наблюдавани гъски бяха нощували в езерата. Това е първата по-висока численост на червеногушите гъски за тази зима.

Впечатление направиха големите струпвания на други зимуващи водоплаващи птици в двете езера, и специално в Дуранкулашко езеро, където наблюдавахме 11 300 лиски и 4300 бр. различни видове патици и гмурци, включително 2550 кафявоглави потапници, 320 червеноклюни потапници, 120 средни нирци, 34 малки нирци, 390 големи гмурци, 230 черноврати гмурци и др. Сред водоплаващите птици в езерото  установихме и 7 тръноопашати потапници – изключително рядък вид патица, с тревожно намаляваща численост в световен мащаб. Установихме също 850 малки корморана, също застрашен от изчезване вид. Това е сред рекордните числености на малкия корморан в Дуранкулашко езеро, регистрирани по това време на годината. В сутрешните часове, заедно с гъските от езерото излетяха и 28 пойни лебеда и 2 тундрови лебеда, след което прекараха целия ден хранейки се в житни посеви в близост.

rbgeese_in-a-cereal-field-by-durankulak-lake

Червеногуши гъски в поле с житни култури

whooper-swans-greylag-geese__in-a-cereal-field-by-durankulak-lake

Пойни лебеди и сиви гъски край Дуранкулашко езеро

ducks_durankulak-lake

Ято диви патици на Дуранкулашко езеро

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *