16797098_960144854121927_8811061225469781917_o

ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС

Posted on April 15, 2014

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

С красивата си и запазена природа Шабленският езерен комплекс е сред най-представителните места от екологичната мрежа Натура 2000. Мястото е включено в Натура 2000 поради европейското си  значение за опазването на редки и застрашени местообитания – крайбрежни сладководни и полусолени езера, пясъчни плажове и тръстикови масиви, които хиляди птици ползват за почивка по време на миграция или за зимно убежище. Поради това езерният комплекс предостява възможности за развитие на целогодишен природопознавателен туризъм, като особено популярни са туровете за наблюдение на птици.

Разположен на един от главните миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica – Шабленският езерен комплекс всяка година привлича огромен брой мигриращи водолюбиви птици. Славата му обаче се дължи на големите концентрации на червеногуши и големи белочели гъски, които идват от тундрите на Европа и Азия да презимуват в района, привлечени от спокойствието, меката зима и големите обработваеми площи, където могат да се хранят. През последните години около три-четвърти от световната популация на червеногушата гъска зимува в района на Шабленския езерен комплекс и близкото Дуранкулашко езеро.

Shablenska-Tuzla_Dimiter-Georgiev-2Shablenska-Tuzla_DGBranta_Hans_Dekkers_resizedMalak-voden-bik_Colin-Bradshaw

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *