17353475_1498694073488194_5341627433576460896_n

ЩЪРКЕЛОВО ВРЕМЕ Е

Posted on March 19, 2017

Пролетта вече е на прага ни и пролетната миграция върви с пълна сила. Убедихме се вчера, при едно от редовните ни посещения на защитена местност „Ятата“ близо до Варна, което е сред любимите ни в района.

Освен първото ято от около 150 бели щъркели,  които се появиха като по поръчка, зарадваха ни и продължиха в посока запад, във водоема наблюдавахме десетки малки корморани, девет вида патици и потапници, сред които глобално застрашената белоока потапница, сива патица, сива и голяма бяла чапла, тръстиков блатар и дори една голяма белочела гъска, навярно закъсняла с миграцията.

Напомняме, че “Ятата” е мястото с най-богато разнообразие от птици в района на Варненско-Белославския езерен комплекс през всички сезони. Тук са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб, като червеногушата гъска (Branta ruficollis), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), морския орел (Haliaeetus albicula) и други.

“Ятата” има важна роля за гнезденето на тръстиковия блатар, кокилобегача и сивата патица. По време на миграция и зимуване “Ятата” е сред най-значимите места в България за голям брой редки и застрашени видове птици като малкият корморан, белооката потапница, белият щъркел, блестящия ибис и пойния лебед.

За съжаление лошо впечатление ни направи замърсяването на наблюдателната площадка на отбивката край пътя Варна – Белослав, която неведнъж сме почиствали  и дори бяхме благоустроили преди време с дървена платформа, както и избелелите табели, които на практика представляват само едни празни конструкции.

Надяваме се да успеем с общи усилия да поправим стореното волно или неволно. Скоро ще стартираме донорка програма за почистване и поддържане на това уникално място. Вече имаме подкрепата на нашите партньори от туроператорските фирми Неофрон Турс и Хиляда Пътешествия, надяваме се да получим и вашата…Моля следете нашите инициативи и кампании тук.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *