D.G.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Posted on April 13, 2014

Димитър Георгиев е експерт с дългогодишен опит в разработването на планове и стратегии за развитието на екотуризма и разработване на посетителски центрове, управление на горското стопанство, възстановяване и управление на влажни зони, опазване на биоразнообразието и дивата природа. Ръководил е екипите на стратегически международни проекти за опазване на биоразнообразието и разработване на планове за управление на защитени природни територии в региона на Добруджа и природен резерват „Камчия“; автор е на плановете за управление на три международно значими защитени зони по българското крайбрежие на Черно море : защитената местност ” Дуранкулашко езеро”, защитената местност ” Шабленско езеро ” и природен резерват Камчия, както и на множество научни публикации, свързани с проучването, опазването и управлението на биоразнообразието и ценни природни територии.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *