Johan_presentation 4 resized

ЗАПОЧНА ПОРЕДНИЯТ ПОЛЕВИ СЕЗОН ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ГНЕЗДОВАТА БИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА

Posted on March 26, 2015

20 март 2015 г. С презентация на тема „Гнездовият цикъл на полубеловрата мухоловка въз основа на 40 години проучвания върху гнездовия цикъл на беловратта мухоловка“, изнесена от нашият колега от Швеция, орнитологът-изследовател Йохан Траф в ИБЕИ – БАН започна поредния полеви сезон от четиригодишно изследване на гнездовата биология и морфология при различните възрасти на полубеловратата мухоловка. Повече от 40 години той провежда наблюдения върху гнездова биология и морфология на мухоловки от род Ficedula и по-специално на видовете от групата на “черно-белите” мухоловки (беловрата, жалобна и полубеловрата мухоловка).

В момента Йохан Траф провежда четиригодишно изследване на гнездовата биология и морфология при различните възрасти на полубеловратата мухоловка край с. Горица, Варненско. Проучването се базира на редовно обследване на 200 специално изработени изкуствени гнездилки, които са поставени от нас на територията на ДГС Старо Оряхово, РДГ Варна. По време на 4-годишния период на проекта тези гнездилки, в които ежегодно гнездят между 75 и 105 двойки, се наблюдават и изследват от пристигането на птиците до напускането на гнездилките от малките.

В последните две години, в изследването участват и учени от Изследователска група “Кръвни паразити по птици”. Йохан Траф работи в тясно сътрудничество с учени от Университета в Упсала (Швеция), а в работата на терен в България в му асистират експерти от Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП). Подобен род проучвания на птици в България са рядкост, а на този вид не са правени изобщо.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Проектът ще установи ключовите фактори, необходими за планиране на дългосрочно научно проучване върху размножителната екология на полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) в България и ще публикува доклад, съдържащ описание и анализ на всички аспекти от поведението и екологията на вида в България.

20140516_124222

На терен

Johan_presentation 1 resized

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *