Red-breasted Geese

ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА ПРЕЗ СЕЗОН 2017-2018: ОБЗОР

Posted on March 9, 2018

Сега, когато зимният сезон е в края си и последните червеногуши гъски са напуснали района на традиционните си зимовища край езерата Шабленско и Дуранкулашко, можем да обобщим резултатите от нашите наблюдения и консервационни дейности  през последните четири месеца:

Тази зима имахме странен зимен сезон – много меко време с дневни температури достигащи над 10°C дори през януари. По-леките зимни условия и липсата на сняг позволиха добра паша на птиците на североизток от нашата страна (в Украйна и Русия) и доведоха до много късно пристигане на червеногушите гъски в зимните им местообитания по западното крайбрежие на Черно море, както и до много нисък брой на гъските в сравнение с предишни сезони. Първите червеногуши гъски пристигнаха в традиционните си зимовища в България чак в средата на януари. На 15 януари 2018 г. наблюдавахме първите 335 червеногуши гъски край Дуранкулашкото езеро, а по-късно през деня – още около 2000 RBG в румънската част на Добруджа, точно отвъд границата.

По-голям брой зимуващи червеногуши гъски бяха регистрирани през последните дни на януари. По това време при редовното ни наблюдение на зимуващите птици в района на Дуранкулашкото езеро и Шабленския езерен комплекс установихме около 5000 червеногуши гъски и само 2300 големи белочели гъски (които обикновено са много по-многобройни от червеногушите). Птиците останаха в региона само за няколко дни, след което броят им варираше между 600 и 1000 до средата на февруари, когато изцяло се оттеглиха на север.

Променливото време в края на февруари и началото на март – от много топло (около + 10°C) до много студено (до около – 10°C) с дебела снежна покривка и силни северни ветрове точно в периода, когато гъските се подготвят за прелет на север към местата за гнездене в Сибирската тундра, очевидно бяха причината за постоянното разнопосочно движение на гъските по западното Черноморие и непостоянната им численост в традиционните им места за зимуване (Бургаски езера, Шабленски езера) през последните 2-3 седмици.  На 5 март 2018 г. проведохме последната мониторингова сесия за сезона и наблюдавахме смесено ято от около 2500-3000 червеногуши гъски и около 7000 големи белочели гъски в житните посеви на юг от Дуранкулашко езеро. По-малки ята от около 60 – 70 червеногуши гъски прелитаха през целия ден в различни посоки. На следващия ден около два пъти повече птици са били преброени от наши колеги в района на Езерецско езеро, плюс още едно голямо ято от около 5000 червеногуши гъски в Бургаските езера. Понастоящем всички гъски са напуснали района.

За сравнение:

Най-високият общ брой на червеногушите гъски от зимните им местообитания е установен през януари 2013 г. по време на координираното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, когато в България, Румъния и Украйна са отчетени общо около 56 000 птици. Смята се, че това е броят на световната популация на вида понастоящем (AEWA).

На 15 февруари 2017 година преброихме 23’780 червеногуши гъски, заедно с 47’000 големи белочели гъски и 160 сиви гъски.

На фона на необичайното закъснение, с което червеногушите гъски достигнаха традиционните си зимовища тази година и краткия им престой в района проведехме по-малко наблюдения и патрулни сесии, отколкото бяхме планирали. Нашите проучвания започнаха още през декември и продължиха до началото на март. През този период установихме  много по-нисък ловен натиск в сравнение с предишните години поради малкия брой гъски. Бракониерството обикновено се установява при ловци, които идват организирани от чужбина или от други части на страната (което не беше така през тази зима), както и извън ловния сезон, затова продължихме патрулирането до началото на март. По-големият проблем през този сезон обаче беше незаконният риболов с мрежи в тъмната част на деня, който безпокои гъските, нощуващи в езерото и ги кара да търсят безопасност в морските води. Докладвахме около 20 такива случая и успяхме да предотвратим още около 30.

Нашите комбинирани мониторингови и патрулни сесии в зимните местообитания на световно застрашената червеногуша гъска тази зима бяха проведени изключително с подкрепата на PUGET SOUND AMERICAN ASSOCIATION OF ZOO KEEPERS (PSAAZK), за което сме изключително благодарни! PSAAZK подкрепя и дейностите ни за повишаване на информираността на обществото през останалата част от годината – участие в публични събития (Ден на земята, Ден на биоразнообразието, зелени фестивали, изложби и т.н.)

AAZKlogo

Field survey_Coastal Dobrudja2018 Wild geese_sunrise_Durankulak Lake

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *