me

ПАВЕЛ ГОСПОДИНОВ

Posted on April 13, 2014

Павел Господинов е мениджър на проекти в секторите НПО/международно развитие; специалист дигитални комуникации и маркетинг; фотограф.

Павел има доказан опит в управлението на проекти, разработване на концепции, мониторинг и оценка, както и в цялостната координация на проектния цикъл, включително управление на персонал и финанси. Павел има над 10 годишен опит в управление, мониторинг и консултиране за големи проекти, финансирани от донори като ПРООН, Глобалния Екологичен Фонд и Европейската комисия, както и държавно финансирани програми.

Павел има също така значителен опит в разработването, изпълнението и управлението на дигитални стратегии и проекти, свързани с дигитални комуникации, както и опит в проекти, свързани с информационните технологии.

Павел е фотограф и видео-оператор с няколко проекта зад гърба си в областта на документалната фотография и дигиталните презентации (http://stories.pavelgospodinov.com/home-2/ )

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *