Snimka fasebuk_1

ХРИСТО ГЪРДОВ

Posted on June 25, 2014

Христо Гърдов е опитен биолог, участвал в множество орнитологични полеви проучвания в рамките на различни изследователски и природозащитни проекти. Като полеви експерт по наблюдение на миграции на птиците и гнезденто им Христо е допринесъл за изготвянето на Планове за управление на защитени територии, както и на редица научни публикации с практическа природозащитна насоченост.

Христо е квалифициран в областта на трудовата медицина и безопасността на труда. Има завършено висше биологическо образование в СУ “Св. Кл. Охридски”. Активен член на Сдружение за опазване на дивата природа от неговото създаване, а от 2014 г.- и член на УС на Сдружението.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *