БРОЯТ НА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ В КРАЙБРЕЖНА ДОБРУДЖА НАРАСТВА

На 6 декемви 2014 г. екип на Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) и Неофрон Турс проведе мониторинг на зимуващите водолюбиви птици в района на крайбрежните езера Шабленско и Дуранкулашко. Според очакванията ни, с настъпилото по-трайно застудяване през първите дни на декември числеността на червеногушите гъски в района на Крайбрежна Добруджа естетвено е нарастнала – наблюдавани са 720 червеногуши гъски, 1330 големи белочели гъски и 19 сиви гъски.

По-голямата част от птиците са нощували в морето, вероятно притеснени от ловната преса. Преди разсъмване в района на Дуранкулашко езеро са чути около 40 изстрела, които са вдигнали част от нощуващите там гъски. Припомняме, че назаконният лов, какъвто се явява и този в тъмната част на денонощието, е един от главните фактори, причиняващи стрес и намаляване на популацията на изключително рядката и застрашена от изчезване червеногуша гъска.

Освен гъските, екипът ни установи струпвания от хиляди зеленоглави патици и кафявоглави потапници. Другите интересни наблюдения включват 48 червени ангъчи, което представлява рекордна численост за района, и 30 малки корморана.

Всички данни са от Дуранкулашкото езеро (на Шабленските езера не са наблюдавани гъски или други интересни птици).

Червеногуша гъска, фото: Младен Василев, http://www.mladvaswildlife.com/

Червеногуша гъска, фото: Младен Василев, http://www.mladvaswildlife.com/