Sticky: ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА 2015

Фестивал на хвърчилата – Варна 2015: 15 август 2015, денят на Варна! Каква симетрия само :)

Третото издание на Международният фестивал на хвърчилата – Варна се организира от Клуб “Асто – Въздушни чудеса” и Сдружение за опазване на дивата природа (http://wildlifeconservation.bg/ ) – екип ентусиасти с опит в провеждането на събития от този род и амбиция да го превърнат в в едно от емблематичните събития на лятна Варна. Със своя международен характер, това новаторско и атрактивно културно събитие би допринесло много за по-нататъшното изграждане на специфичния облик на града. Оттук и мисията на фестивала – да допринесе за изграждането идентичността на града и чувството на принадлежност на местната общност, както и да насърчи творчеството и социалното включване на различни групи и да възпита у участниците любов към летенето, птиците и свободата, както и правилно отношение към опазването на околната среда.

И тази година фестивалът е посветен на опазването на мигриращите птици и техните местообитания и се съфинансира по проект на СОДП с подкрепата на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА 2015 ГАЛЕРИЯ СНИМКИ

И тази година фестивалът е посветен на опазването на мигриращите птици и техните местообитания и се съфинансира по проект на СОДП с подкрепата на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Continue Reading →