ПЕТ ГРЕШКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРИ ПОДХРАНВАНЕ НА ПТИЦИТЕ В НАШАТА ГРАДИНА

В желанието си да помогнем на птиците да оцелеят през студените зимни месеци, бихме могли неволно да им навредим. Затова представяме съветите и препоръките на BBC Wildlife Magazine за това как трябва да подхождаме към подхранването на птиците и кои са най-подходящите храни за различните видове птици.

1. Не изсипвайте печени и/или солени ядки и фъстъци, не купувайте универсални храни за домашни любимци и не хранете птиците с хляб в големи количества, тъй като той не е питателен и само запълва стомасите им. Ако все пак използвате хляб, оставете само трохи, които са напоени и не са от стар хляб.

Continue Reading →

ОСЕМ НАЧИНА ДА ПОМОГНЕМ НА ГРАДИНСКИТЕ ПТИЦИ

С наближаването на студения сезон естествените хранителни запаси на птиците започват да намаляват и местните диви птици, както и зимните пришълци започват да разчитат все повече на храната, която оставяте във вашата градина.

Съветите, които предоставяме по-долу са част от нашата кампания “ДИВИТЕ ГРАДСКИ ПТИЦИ – НАШИ СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ”, която инициираме, за да покажем на хората, че сме част от една и съща екосистема, споделяме една и съща жизнена среда и всеки може да допринесе за подобряването й.  Независимо дали това ще стане като се включи в поставянето на гнездилка  или поддържайки хранилка за птиците през зимата, или просто възпитавайки децата си в отговорно отношение към заобикалящата ни среда.

Continue Reading →

kamenbryag_bulgaria4356kamenbryag_bulgaria4357kamenbryag_bulgaria4358kamenbryag_bulgaria4359kamenbryag_bulgaria4360kamenbryag_bulgaria4361kamenbryag_bulgaria4362kamenbryag_bulgaria4364kamenbryag_bulgaria4367kamenbryag_bulgaria4368kamenbryag_bulgaria4369kamenbryag_bulgaria4370kamenbryag_bulgaria4371kamenbryag_bulgaria4372kamenbryag_bulgaria4373kamenbryag_bulgaria4374kamenbryag_bulgaria4375kamenbryag_bulgaria4376kamenbryag_bulgaria4379kamenbryag_bulgaria4380kamenbryag_bulgaria4381kamenbryag_bulgaria4382kamenbryag_bulgaria4383kamenbryag_bulgaria4385kamenbryag_bulgaria4388kamenbryag_bulgaria4390kamenbryag_bulgaria4396kamenbryag_bulgaria4397Shags_Yailata_crHobby_Yailata_cr

ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД ОКОЛО КАМЕН БРЯГ И ТЮЛЕНОВО

На 7 октомври 2017 г.(събота) направихме лек пешеходен преход през двете тераси на каменистото плато в местността Яйлата, южно от Камен бряг. Местността избрахме неслучайно – освен интересни и значими културно-исторически паметници от най-различни епохи, Яйлата съхранява уникална флора и фауна.

Continue Reading →

ДИВИТЕ ПТИЦИ – НАШИ СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ

Kампания на “Сдружение за опазване на дивата природа” за опазване на дивите птици в градска среда

 В какво се състои кампанията

Градските паркове и градините в чертите на нашите градове и села се обитават от над 200 вида птици, естествено срещащи се в българската природа през различните сезони. Освен естетическата и сетивна наслада, която доставят, птиците, които живеят около нас, са сред най-точните индикатори за екологичното здраве на средата, която обитаваме.

Continue Reading →