РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА БИОЛОГИЯТА И МОРФОЛОГИЯТА НА ПОЛУБЕЛОВРАТА МУХОЛОВКА ПРЕЗ 2015 Г.

От Йохан Траф

Тази година (2015 г.) научните изследвания върху полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) се проведоха от 20 март до средата на юни. За целите на проучването бяха използвани 220 гнездилки, разпределени в пет парцела в района на с.Горица, област Варна. Резултатите са както следва:
Гнездилки – 218 гнездилки бяха заети по време на сезона (през зимата 12 бяха изчезнали, но те бяха заменени с нови преди да започне гнездовия сезон. Други две (празни) гнездилки изчезнаха по време на сезона).

Continue Reading →

ЗАПОЧНА ПОРЕДНИЯТ ПОЛЕВИ СЕЗОН ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ГНЕЗДОВАТА БИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА

20 март 2015 г. С презентация на тема „Гнездовият цикъл на полубеловрата мухоловка въз основа на 40 години проучвания върху гнездовия цикъл на беловратта мухоловка“, изнесена от нашият колега от Швеция, орнитологът-изследовател Йохан Траф в ИБЕИ – БАН започна поредния полеви сезон от четиригодишно изследване на гнездовата биология и морфология при различните възрасти на полубеловратата мухоловка. Повече от 40 години той провежда наблюдения върху гнездова биология и морфология на мухоловки от род Ficedula и по-специално на видовете от групата на “черно-белите” мухоловки (беловрата, жалобна и полубеловрата мухоловка). Continue Reading →

ПРОУЧВАНЕ НА РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ЦИКЪЛ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА (FICEDULA SEMITORQUATA) ПРЕЗ 2014

Обобщение на полевия сезон
Тази година (2014) полевият сезон продължи от 25 март до 15 юни. През сезона са обследвани 220 гнездилки, разположени в 5 плота на територията на ДГС „Старо Оряхово“. Данните показват, че тази година 120 гнездилки са били заети от полубеловрата мухоловка, в сравнение със 85 през 2013 г.; Около 45% от люпилата обаче, бяха унищожени от хищници – горски сънливци, невестулки, диви и домашни котки, смокове –мишкари.
През сезона са опръстенени 374 полубеловрати мухоловки със стандартни пръстени на Българската орнитологична централа, както следва: 80 възрастни птици и 294 малки. Опръстенени са всички малки, напуснали гнездата. Биометрични данни са събрани от 155 възрастни птици. Всички малки бяха измерени по време на опръстеняването им.
В периода 20-25 май на 10 възрастни птици са поставени швейцарски геолокатори. В периода 9-16 април, преди сформирането на двойките, бе проведена акция за улавяне с цел снемане на поставените миналата година геолокатори. От първите шест геолокатора, които снехме, само три бяха проработили. По-късно успяхме да си върнем още 5 геолокатори, които изпратихме за анализ на данните.

20140516_111900горски сънливецP1140153 m

 

ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА

Приключи третия полеви сезон на проекта „ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛУБЕЛОВРАТАТА МУХОЛОВКА (Ficedula semitorquata) в БЪЛГАРИЯ
Проучването провежда и финансира от шведския орнитолог Йохан Траф и се базира на редовно обследване на 200 специално изработени изкуствени гнездилки, които са поставени от нас на територията на ДГС Старо Оряхово, РДГ Варна. По време на 4-годишния период на проекта тези гнездилки, в които ежегодно гнездят между 75 и 105 двойки, се наблюдават и изследват от пристигането на птиците до напускането на гнездилките от малките.
Всички малки са опръстенявани и следени внимателно от излюпването им до напускането на гнездилките. След третия и четвъртия гнездови сезони ще бъдат направени някои опити за улавяне на птици с мрежи за опръстеняване. Целта е да се уловят и установят възрастни и едногодишни полубеловрати мухоловки, които са сменили оперението си с есенно-зимно. От тези птици ще се снемат индивидуални фотографии, биометрични данни, тегло и проби от пера, за да бъдат набелязани ключови аспекти за разграничаването на видовете от род Ficedula и промените, дължащи се на възрастта и пола. С цел проследяване на миграцията и установяване на местата за зимуване на полубеловратата мухоловка в Западна Африка, през втория и третия сезон на проекта бяха поставени геолокатори на 50 възрастни птици.
Всички резултати от проекта ще бъдат представени в общ финален доклад.
Основните цели на проекта са:
1/ Подробно описание на гнездовия цикъл на полубеловратата мухоловка в България
2/ Установяване на промените в оперението, които настъпват според сезона и възрастта на птиците.
В продължение на 4 години проектът ще установи ключовите фактори, необходими за планиране на дългосрочно научно проучване върху размножителната екология на полубеловратата мухоловка в България.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Доклад, съдържащ описание и анализ на следните аспекти от поведението и екологията на полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) в България:
• Описание на оперението и промените, дължащи се на възрастта;
• Биометрични данни за разграничаване на вида от другите представители на род Ficedula;
• Време на пристигане в проучвания район;
• Поведение по време на брачния и размножителния период;
• Песен и обаждания;
• Териториални дейности;
• Събиране на гнездови материал;
• Време на снасяне и размер на яйцата;
• Размер на люпилото;
• Модел и интензивност на инкубацията;
• Излюпване и процент неоплодени яйца;
• Растеж и оцеляване на малките;
• Модел на линеене след размножителния период;
• Движение на малките след напускане на гнездилката;
• Отлитане / миграция

P1140160 m20140516_162947GOP-537 (BG) 130503-320140516_124210