ОСЕМ НАЧИНА ДА ПОМОГНЕМ НА ГРАДИНСКИТЕ ПТИЦИ

С наближаването на студения сезон естествените хранителни запаси на птиците започват да намаляват и местните диви птици, както и зимните пришълци започват да разчитат все повече на храната, която оставяте във вашата градина.

Съветите, които предоставяме по-долу са част от нашата кампания “ДИВИТЕ ГРАДСКИ ПТИЦИ – НАШИ СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ”, която инициираме, за да покажем на хората, че сме част от една и съща екосистема, споделяме една и съща жизнена среда и всеки може да допринесе за подобряването й.  Независимо дали това ще стане като се включи в поставянето на гнездилка  или поддържайки хранилка за птиците през зимата, или просто възпитавайки децата си в отговорно отношение към заобикалящата ни среда.

Continue Reading →

ДИВИТЕ ПТИЦИ – НАШИ СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ

Kампания на “Сдружение за опазване на дивата природа” за опазване на дивите птици в градска среда

 В какво се състои кампанията

Градските паркове и градините в чертите на нашите градове и села се обитават от над 200 вида птици, естествено срещащи се в българската природа през различните сезони. Освен естетическата и сетивна наслада, която доставят, птиците, които живеят около нас, са сред най-точните индикатори за екологичното здраве на средата, която обитаваме.

Continue Reading →

СИМЕОН ГИГОВ

Симеон Гигов е опитен еколог, орнитолог и водач на орнитологични турове. Участвал е в множество орнитологични полеви проучвания в рамките на различни изследователски и природозащитни проекти, като изграждането на екологичната мрежа Натура 2000 в северозападна България, мониторинг на зимуващата популация на червеногушата гъска в България, средно-зимно преброяване на водолюбивите птици, мониторинг на често срещаните видове птици в България и др. С опита и експертизата си като орнитолог, Симеон е допринесъл за изготвянето на редица научни публикации с практическа природозащитна насоченост.

Симеон има бакалавърска степен в управлението на туризма и интереси в областта на фотографията на диви животни, планинските преходи и спорта