СИМЕОН ГИГОВ

Симеон Гигов е опитен еколог, орнитолог и водач на орнитологични турове. Участвал е в множество орнитологични полеви проучвания в рамките на различни изследователски и природозащитни проекти, като изграждането на екологичната мрежа Натура 2000 в северозападна България, мониторинг на зимуващата популация на червеногушата гъска в България, средно-зимно преброяване на водолюбивите птици, мониторинг на често срещаните видове птици в България и др. С опита и експертизата си като орнитолог, Симеон е допринесъл за изготвянето на редица научни публикации с практическа природозащитна насоченост.

Симеон има бакалавърска степен в управлението на туризма и интереси в областта на фотографията на диви животни, планинските преходи и спорта