ДИВИТЕ ГРАДСКИ ПТИЦИ – НАШИ СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ

Kампания на “Сдружение за опазване на дивата природа” и туристическа фирма за бавни пътувания “Хиляда Пътешествия” за опазване на дивите птици в градска среда

 В какво се състои кампанията

Градските паркове и градините в чертите на нашите градове и села се обитават от над 200 вида птици, естествено срещащи се в българската природа през различните сезони. Освен естетическата и сетивна наслада, която доставят, птиците, които живеят около нас, са сред най-точните индикатори за екологичното здраве на средата, която обитаваме.

Continue Reading →

НАШАТА КАМПАНИЯ

Инициативата, която стартираме заедно с нашите партньори – туоператорската фирма за специализирани пътувания сред природата „Неофрон Турс“,  цели да помогне за опазването на богатото видово разнообразие и ценните природни местообитания в защитена зона „Ятата“. Основната ни дейност ще бъде свързан с подобряване на достъпа и туристическата интерпретация на мястото, за да го направим по-приятно и удобно за посетителите, които искат да се любуват на птиците без да ги безпокоят.

В рамките на тази дейност:

  • Ще почистим от отпадъци, храсти и клони отбивката на шосето Варна – Белослав над ЗЗ „Ятата“, която служи за наблюдателна площадка и предлага панорамна гледка към цялата местност;
  • Ще изградим отново дървена платформа с парапет и пейки на наблюдателната площадка и ще се надяваме този път да не бъдат разрушении и откраднати.
  • Ще организираме най-малко две почиствания годишно (пролет и есен) в района около наблюдателната площадка и покрай канала, ползван от местните рибари за риболов с цел премахване на натрупаните строителни и битови отпадъци, пластмасови бутилки и други.
  • Ще поставим информационни табели на основния „вход“ към местността и на наблюдателната площадка, които обясняват ценноста на местообитанието, какви видове птици може да се наблюдават през различните сезони и как всеки може да допринесе за  опазването на богатото биоразнообразие на защитена зона „Ятата“.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

  • Чрез доброволен труд – участие в организираните почиствания, полагане на дървената скара, дизайн, предпечтат и печат на информационните табели и др.;
  • Чрез участие / пътуване по туристическите програми на „Неофрон Турс“, които отделят част от приходите от всяко реализирано пътуване за тази кампания;
  • Чрез дарение на името на Сдружение за опазване на дивата природа:

Банкова сметка: BG69UNCR70001522130491, Уникредит Булбанк, или чрез PayPal на имейл: info@wildlifeconservation.bg

ПРОБЛЕМЪТ

Целият Варненско – Белославски езерен комплекс е особено чувствителен към човешки дейности, свързани със замърсяването от близките индустриални предприятия и фрагментация на местообитанията. В западната част на езерния комплекс са разположени утаителните басейни на Девненския химически комплекс, а в северната част е ТЕЦ Варна. Голяма част от тежката индустрия в района на Варна е разположена по границите на зоната.

Развитието на промишлеността и урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания и до цялостна екологична промяна на влажната зона и продължават да бъдат основен застрашаващ фактор. Самата защитена зона „Ятата“ е разположена на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, на 1 км източно от град Белослав и южно от село Страшимирово. Водоемът и заблатена част от теритотията са изкуствено създадени, в резултат на заустването на пречистените води от пречиствателната станция на Белослав. Именно поради това екологичниото равновесие тук е още по-крехко и нуждата то да бъде поддържано е още по-наложителна.

Територията има природозащитен статут по българското и европейското законодателство, което дава възможност за разработването на план за управление – инструмент, който ще служи като регулатор на на дейностите и ще гарантира опазването на богатото биоразнообразие, което ЗЗ „Ятата“ поддържа.

Регулирането на пашата на домашен добитък, любителския риболов, почистването от битови отпадъци, поддържането и туристическата интерпретация на мястото са само част от дейностите, които трябва да се предпримат в тази посока. Причината нищо да не се прави в момента от страна на ресорните институции са главно ограниченията на държавните и общинските бюджети. Тези проблеми се усложняват поради недобрата информираност и липсата на разбиране за природната стойност на мястото. Нужна е доста работа с децата и младежите, с общинските власти и всички заинтересовани страни за отстраняването на тези проблеми.

МЯСТОТО

Защитена зона „Ятата е най-добре запазената природна територия в рамките на Варненско-Белославския езерен комплекс и място, където е съсредоточено цялото му многообразие. Тук, на територия едва 144 ха са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб.

По време на миграция и зимуване “Ятата” е сред най-значимите места в България за голям брой редки и застрашени видове птици, като червеногушата гъска, къдроглавият пеликан, малкият корморан, белооката потапница, блестящия ибис, пойния лебед,  морския орел и други. “Ятата” има важна роля за гнезденето на тръстиковия блатар, кокилобегача и сивата патица.

Районът на Варненско -Белославския езерен комплекс е богат на природни и културно-исторически забележителности със значителен потенциал за развитие на природен и алтернативен туризъм. Територията има природозащитен статут по българското и европейското законодателство, което дава възможност за разработването на План за управление – инструмент, който ще служи като регулатор на на дейностите, ще позволи по-добро показване на биоразнообразието пред обществеността и ще гарантира устойчивото опазване на мястото. Така то би могло да се превърне в демострационен модел на защитена територия, който може да бъде прилаган и на други места.

ПОСРЕЩАМЕ НОВАТА ГОДИНА С ПО-ГОЛЕМИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

На 2 януари 2017 г. Сдружението за опазване на дивата природа проведе поредния мониторинг на водолюбивите птици в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

Continue Reading →

ВРЕМЕ Е ЗА ХВЪРЧИЛА – ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА “ШАБЛА 2016”

Фестивалът на хвърчилата се завръща на широките поляни край фар Шабла за да изпрати лятото с феерия от цветове и много музика.
Датата е 24 септември (събота), а „мястото на срещата“ остава същото – местността „Малкото море“, южно от Фара на нос Шабла – там, където преди шест години се роди този хубав празник, който радва малки и големи. Като еднодневен фест, посветен на хората и птиците от Приморска Добруджа, той се организира от община Шабла и Зелен образователен център с подкрепата на Сдружение за опазване на дивата природа.
От първото си издание през 2011 до сега, фестивалът се превърна в предпочитано септемврийско събитие за много хора от страната и района. Парадът на хвърчилата включва демонстрации на огромни оригинални и атрактивни модели хвърчила, собствена изработка на майсторските клубове, както и демонстрации на управляеми модели и други летящи обекти. Празникът осигурява целодневно пребиваване на открито, усмивки, творчество, движение и задължителното обветряне – отива му на този край.
И тази година организаторите са се погрижили за разнообразна съпътстваща програма. По традиция в района ще бъдат разположени шатри, където ще се помещават арт-работилници за изработка на хвърчила, бижута и картички и апликации от естествени материали, както и демонстрация на техники за управление на хвърчило. Ще има щандове за продажба на ръчно направени сувенири и разбира се – местенца за хапване и пийване. Тази година специално място е отредено и за био-пазар, където местни производители ще ви предложат екологично произведени местни продукти (плодове, зеленчуци и мед). Ще бъдат организирани пешеходни екскурзии за наблюдение на птици до Тузлата и Тюленово, ще има сцена, отворена за всички желаещи да се изявят и забавляват публиката.
Пъстрите събития и красивата природа, особено когато са съчетани на едно място, неминуемо привличат вниманието на фотографи, художници и други любители на визуалните изкуства. Очакваме и тази година пъстро и „фотогенично“ небе над поляните южно от Фара на Шабла и каним всички фотографи – любители и професионалисти – да вземат участие в нашия фото-пленер за репортажна и художествена фотография. Опитът от минали години показа, че времето и мястото на събитието е подходящо и за фотографи – анималисти, които биха могли да снимат активната миграция на щъркели, пеликани, осояди, блатари, орли и други хищни птици.
Като част от фотографските празници по време на Фестивал на хвърчилата – Шабла 2016, в залата на Зелен образователен център – Шабла ще бъде показана фото-изложба „ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“, която ще бъде открита вечерта на 23 септември 2016 г., заедно с официалното откриване на фестивала. Изложбата е посветена на птиците, богатото разнообразие и природната красотата на този край.
ПРОГРАМАТА:
ДЕН 1 (петък – 23.09) 19:00 ч. Официално откриване на фестивала Откриване на фото изложба «Дивият свят на североизточна България » в Зеления образователен център. Почерпка със сангрия под звуците на китарно дуо – Жоро Несторов и Краси Бончев;
ДЕН 2 (събота – 24.09) Място на провеждане: Местността «Малкото море» южно от Фара на Шабла, град Шабла
Акценти 10:00 ч. Пристигане на участниците, сформиране на групите по интереси и отваряне на работилниците и арт ателиетата: изработка на хвърчила, бижута, рисуване, квилинг – демонстрация на техники за декорация и дизайн и други;
10:30 ч. до мръкнало: • Парад на хвърчилата – демонстрации на хвърчила, авиомодели и други летящи обекти; • Донесете хвърчилата си или си направете сами на място – има простор за всички!
11.00 ч. Сценични изяви на танцови, музикални и театрални формации и клубове от Шабла и Варна
11:00 – 12:30 ч.: Екскурзия и наблюдение на птици
13:30 ч. Демонстрация на управляеми хвърчила – това са така наречените спортни или акробатични хвърчила, които с майсторско управление могат да се движат много бързо и да изписват различни фигури в небето. Гостуват представители на Marti Kite Club – Турция, клуб „Асто – Въздушни чудеса“ – Варна и Северин Акерски – Шумен.
14:00 ч. Цветно и усмихнато парти настроение – музика на живо с NADIA и Иван Тишев
На мястото на провеждане на Фестивала ще бъде оформено пространство за био пазар на местни производители, както и работилници за деца и щандове на Зелен образователен център/Община Шабла; Сдружение за опазване на дивата природа; саморъчно изработени сувенири и др., хапване и пийване.
ВЗЕМЕТЕ ХВЪРЧИЛАТА СИ, ДОВЕДЕТЕ ДЕЦАТА И ПРИЯТЕЛИТЕ СИ И ЕЛАТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО!

Continue Reading →

УЧАСТВАМЕ В ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА ВЪВ ВАРНА

Атрактивното събитие ще съвпадне с Деня на Варна, 15 август, и отново ще се проведе на плажа в Аспарухово

Фестивал на хвърчилата – Варна 2015 се организира от Клуб “Асто – Въздушни чудеса” и Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) – екип ентусиасти с опит в провеждането на събития от този род и амбиция да го превърнат в в едно от емблематичните събития на лятна Варна. Със своя международен характер, това новаторско и атрактивно културно събитие допринася за изграждането на специфичния облик на града, насърчава творчеството и социалното включване на различни групи и възпитава у участниците любов към летенето, птиците и свободата, както и правилно отношение към опазването на околната среда. Continue Reading →

КОЙ СЕ КРИЕ В ГОРАТА БЛИЗО ДО НАС?

16 юли 2015: “ТАЙНИТЕ НА КАМЧИЙСКИЯ ЛОНГОЗ, ИЛИ КОЙ СЕ КРИЕ В ГОРАТА БЛИЗО ДО НАС?” бе темата на презентация, изнесена пред децата от Санитарно-оздравителен комплекс „Камчия“, детски лагер „Черноморски“ от експерти на Сдружение за опазване на дивата природа. Обучението е част от проект „Доброволци за природата“,който цели както повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг, така и работа с деца в рамките на различни образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на природата. Проектът се осъществява с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г. Continue Reading →

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

И тази година Община Шабла и Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) се включиха в националната кампания „Да изчистим България заедно”. Акцията се проведе на 27 юни 2015 г. и в нея взеха участие представители на Общинска администрация Шабла, членове и симпатизанти на СОДП. Почистен беше участъкът от пясъчни дюни, отделящ Орлово блато (югоизточната част на Дуранкулашко езеро) от морето, който „олекна“ с около 50 чувала разнороден боклук. Още толкова отпадъци бяха събрани от плажа на къмпинг „Добруджа” – Шабла с помощта на работниците от Програмите за временна заетост. В кампанията се включиха и от кметството в Дуранкулак чрез почистване на речното корито в селото.

Continue Reading →

ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ КАМЧИЙСКИЯТ ЛОНГОЗ ЕДНА ОТ НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ГОРИ В БЪЛГАРИЯ?

В предаването си “Малки истории” БНТ разказва историята на нашия колега Димитър Георгиев – лесоинженер и природозащитник, който приема за лична кауза опазването на вековните гори по долината на река Камчия. Някога гората „Лонгоза“ е била около 10 000 хектара, през 1936 г  намаляла на 5 200 хектара, а днес е 4 200 хектара. Едва ли има друга гора, в която са нанесени толкова щети с идеята да бъде възстановена и спасена, казва Димитър. Стопанският дърводобив и незаконната сеч намаляват площта ѝ застрашително и ако не се вземат спешни мерки, бъдещето на тази уникална гора е под въпрос, твърди той.

Малка история за една уникална гора, в която вместо птици пеят резачки. За сечища, които приличат на бойни полета. За убити двеста годишни дървета. За черните пътища в гората и за „лъскавите“ пояси в периферията ѝ. За алчността и за бизнеса. За хората, които обичат гората, и за хората с резачките: http://bnt.bg/predavanyia/malki-istorii/za-horata-koito-obichat-gorata-i-horata-s-rezachkite-25-03-2015