pelikani_mladvas

VIA PONTICA И ЧУДОТО НА МИГРАЦИЯТА – обучение за доброволци: част II

Posted on September 4, 2015

Чували ли сте за Via Pontica? Вероятно тези от вас, които се интересуват от история свързват това име с античния път покрай западния черноморски бряг, който древните народи са ползвали за придвижване от Константинопол на юг до Истрия на север. Много преди тях обаче, прелетните птици са ползвали същия този маршрут, следвайки въздушните течения покрай морския бряг всяка пролет и есен при прелета си от топлите страни към родината си и обратно. Via Pontica, по-голямата част от който минава по нашето Черноморие, е един от главните миграционни пътища на птиците в Европа. Голямо щастие, но и отговорност за нас е предимството да наблюдаваме могохилядните ята от реещи се птици.

Via Pontica следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 80% от всички бели щъркели и цялата популация на розовия пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд. Най-многобройни в края на септември са малкия креслив орел, вечерната ветрушка и двата вида пеликани – розов и къдроглав. Те са и най-характерни за Via Pontica, като почти не се срещат по другия основен коридор в Европа – Via Gibraltar. Освен тях можем да очакваме ята от орел змияр, малък орел, различни видове блатари, ястреби, жерави и други.

Комбинираното теоретично и практическо обучение ще се проведе на 26.09.2015 г. в защитена зона “Ятата“ и близкия скален масив на с. Разделна с организиран транспорт. Участниците в обучението ще научат интересни факти и подробности за миграцията на птиците и техниките за определяне на вида, броя, посоката и височината на полета на реещите се птици.

Обучението се провежда в рамките на проект на Сдружение за опазване на дивата природа „Доброволци за природата“, който цели повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг и се осъществява с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

Каним всички ентусиасти с изразен интерес и желание да развият своите способности,без значение дали имат екологично или биологично образование, да се включат в обучението като заявят участие на имейл info@wildlifeconservation.bg, на тел.0887 240591 или чрез лично съобщение на ФБ страницата ни.

EEA+Grants+-+JPGПроектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *