IMG_2499

На 9 август  2016 г. се проведе обучение за въвеждане на данни в в информационната система към НСМБР. В обучението участваха седем доброволци от Сдружение за опазване на дивата природа, които вече са запознати с особеностите на системата и могат сами да въвеждат своите формуляри с данни от теренни наблюдения. Обучението е част от проект „Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг“ (BG03.SGS -21), осъществяван с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014.

Това е последната дейност в рамките на проекта, и използваме случая да благодарим на донора, както и на  всички наши доброволци, взели участие в една или друга дейност на СОДП  през последната година!

Continue Reading →

13396737_1123534894335377_980872553_o

5 юни 2016 г.

Вчера, на 4 юни, чистихме дюните и плажа пред Шабленската тузла – една от перлите на северното ни Черноморие . Да припомним: Районът на Шабленската тузла попада в обхвата на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – ЗЗ „Шабленски езерен комплекс” по Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ „Езеро Шабла – Езерец” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Continue Reading →

20160523_112740

НА 4 ЮНИ ЧИСТИМ ПЛАЖА И ДЮНИТЕ ПРЕД ШАБЛЕНСКА ТУЗЛА

На 4 юни ще чистим плажа и дюните пред Шабленска тузла, като същевременно ще проведем практическо обучение за разпознаване и мониторинг на водолюбиви, полски, степни, а при малко късмет – и морски птици.  ЗА ПЪРВИТЕ 15, КОИТО СЕ ЗАПИШАТ, ОСИГУРЯВАМЕ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ОТ ВАРНА.

Continue Reading →

IMG_5327

По време на комбинираното теоретично и практическо обучение “Пролетна Миграция, Горски Птици И Цветя”, проведено на 26.03.2016 г. в защитена зона “Камчия“, Continue Reading →

Типични за зимата видове или „сезонни попълнения“ на местните популации – стотици хиляди птици от Северна Европа и Азия търсят убежище в меката зима на Североизточна България, Continue Reading →

IMG_5356

Комбинираното теоретично и практическо обучение “ПРОЛЕТНА МИГРАЦИЯ, ГОРСКИ ПТИЦИ И ЦВЕТЯ” се проведе на 26.03.2016 г. в защитена зона “Камчия“. По време на обучението се спряхме подробно на особеностите на западночерноморския прелетен път на птиците Via Pontica, по-голямата част от който минава по нашето Черноморие и който е един от главните миграционни пътища на птиците в Европа.

Continue Reading →

2_mv

Фотографската изложба “ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ” включва 24 фотоси, представящи богатото биоразнообразие и природната красотата на този район. Авторите са четирима фотографи–анималисти и природозащитници: Младен Василев, Чавдар Николов, Виктор Василев и Димитър Георгиев, които са посветили не малко време и усилия на проучването и опазването на дивата природа на България.

Continue Reading →

IMG_5255

Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) представя ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ – фотоизложба, посветена на птиците, богатото разнообразие и природната красотата на този край, показани през обективите на талантливите фотографи –анималисти и природозащитници Младен Василев, Чавдар Николов, Виктор Василев и Димитър Георгиев. Continue Reading →

IMG_6430

Зима е. В ранното утро от морето се показва жълто-оранжевия диск на слънцето. Вятърът стихва, но скоро отново подхваща обичайния си танц, който увлича тръстиките. Continue Reading →

IMG_6467

Бургаският езерен комплекс е  екологичен комплекс от влажни зони, който обхваща езерата Бургаско (Вая), Мандренско, Атанасовско и Поморийско, както и защитените местностти Пода, Ченгене скеле и Узунгерен в близост до Бургас. Continue Reading →

1 2 3