БИБЛИОТЕКА

Wicovo – наръчник за доброволците занимаващи се с мониторинг на биоразнообразието
http://www.wicovo.com

Книги, свързани с доброволчество в областта на мониторинга на биоразнообразието: http://www.wicovo.com/html/relevant_books.html

Нови аспекти на доброволчеството
Един много интересен доклад за доброволчеството в България

Препоръка за доброволци
Адаптиран по Грундвиг проект: “Препоръка – оценяване и използване на умения, развити по време на доброволчество, като път към трудова заетост

Национално проучване за нагласите към доброволчеството. Това проучване е част от националната кампания “Дарете час” 2013