20160523_112740

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

НА 4 ЮНИ ЧИСТИМ ПЛАЖА И ДЮНИТЕ ПРЕД ШАБЛЕНСКА ТУЗЛА

На 4 юни ще чистим плажа и дюните пред Шабленска тузла, като същевременно ще проведем практическо обучение за разпознаване и мониторинг на водолюбиви, полски, степни, а при малко късмет – и морски птици.  ЗА ПЪРВИТЕ 15, КОИТО СЕ ЗАПИШАТ, ОСИГУРЯВАМЕ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ОТ ВАРНА.

Почистването се организира от Община Шабла, в рамките на най-голямата доброволческа инициатива в страната – „Да изчистим България заедно”, провеждана от bTV Media Group, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. Акцентът на тазгодишната кампания е поставен върху защитени територии и други емблематични места.

Като основно място за почистване Община Шабла определи плажът пред къмпинг „Добруджа” и пясъчните дюни пред езеро Шабленска тузла. Акцията ще започне в 9.00 часа на 4 юни, от централния плаж на къмпинг „Добруджа”. Извозването на събраните отпадъци се организира от община Шабла. На участниците в кампанията ще бъдат осигурени чували и ръкавици. Организиран е и транспорт и от гр. Шабла до къмпинга и обратно, в 8.30 часа, пред сградата на общината. Всички доброволци, които желаят да се включат в почистването на 4 юни, но няма да ползват отганизиран транспорт от Варна, следва да заявят своето участие на тел. 05743 5037 или на ел. адрес eco@ob-shabla.org – Галя Камберова, гл. експерт «Екология».

За доброволците от Варна: Можете да заявите участие по телефон: 0887 240591, на имейл: info@wildlifeconservation.bg или чрез лично съобщение на страницата „Клуб за опазване на дивата природа“ до 02 юни 2016 г. Не е достатъчно да се присъедините към събитието тук. Носете си сандвичи/ суха храна и вода, бинокли, ако разполагате с такива, удобни дрехи и обувки. ТРЪГВАМЕ ОТ ВАРНА ТОЧНО В 7.30 ч. , ул. „Антим I”.

Районът на Шабленската тузла попада в обхвата на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – ЗЗ „Шабленски езерен комплекс” по Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ „Езеро Шабла – Езерец” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Тузлата и прилежащите й територии дават убежище на 198 вида птици (около 50 % от орнитофауната на България), отбелязани през всички сезони. Пясъчните дюни представляват важно местообитание за много редки растителни и животински видове. Почистването ще съчетаем с наблюдение на характерни за района птици, растения и животни, за които ще ви разкажем под формата на практическо обучение.

Обучението е част от проект на Сдружение за опазване на дивата природа „Доброволци за природата“, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

Отново се очертава един колкото приятен, толкова и ползотворен ден за всички, които са готови да прекарат съботния ден на открито с нас.

 

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.