admin-ajax.php

КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ ПОВЕЧЕ ПТИЦИ В ГРАДИНАТА СИ

Градините заемат около 10 на сто от наличните площи в Европа и така осигуряват значителни местообитания за много птици – около 30 на сто от косовете например, се размножават в обитавани от човека пространства.

Обикновено грижите ни за дивите птици се изчерпват с подхранване през зимата, но добре е да знаем, че с някои прости градинарски методи можем да създадем и допълнителни места, където те да гнездят. В замяна ще получим много по-добри познания за поведението на птиците, а и ще помогнем на намаляващите видове като врабчета и скорци.

Ето 9 топ съвета как да създадем един истински птичи рай:

1. Да поставим гнездилка (къщичка за птици)
Градините обикновено не изобилстват от стоящи мъртви дървета, така че гнездилките са една добра алтернатива за видовете птици, гнездящи в кухини – дърволазки, зидарки, червеноопашки и други. Въпреки това, всички тези птици имат различни изисквания, така че най-добре е да започнем с две различни по големина гнездилки, поставени в двата края на градината.

2. Да засадим дърво
Дървета като овошките или липите и чинарите предлагат големи възможности за гнездене. Косовете може да гнездят на разклоненията на клоните, а щиглеците, зелениките, чинките и черешарките – в короните на дърветата.

3. Помислете и за гъсталака 
Включването на гъсти широколистни видове като глог, трънка и зърнастец прави идеалното прикритие за видове, които гнездят по-късно през сезона, като чинките.

4. Не подреждайте 
Да не забравяме, че чистенето на градината през ранна пролет може да попречи на червеногръдки и орехчета, които често гнездят в купчини листа. Някои видове дори гнездят чак през август, така че добре е да забавим лятна резитба.

5. „Бръшляновата лига“
Бръшлянът е вечнозелено растение, което предоставя прекрасни възможности за рано гнездящите видове, като червеногръдки, орехчета и косове. Той се развива бързо и лесно се захваща за пергола, решетка, стена или дънер. Други катерливи растения, като орловите нокти и клематиса също осигуряват подходяща за гнездене зеленина.

6. Проверете бараката
Орехчетата гнездят във всякакви кухини и первази – внимававайте за квартиранти в празните саксии и под рафтове.

7. Предложете скришно място
В началото на пролетта, когато широколистните дървета и храсти още не са разлистени, рано гнездящите птици, като червеношийки и косове ще построят дома си навсякъде, където могат да намерят добро укритие, така че засадете вечно зелени храсти или иглолистни дървета.

8. Използвайте стените
Ако посадите храсти до стената, това ще насърчи видовете, живеещи в живи плетове, като косове,червеногръдки, дроздове, коприварчета да загнездят – те ще намерят там подслон и укритие.

9. Оставете трънливите растения
Може и да са неприветливи, но бодливите храсти като къпините и шипките са много търсени от черноглавото коприварче и други видове, които гнездят ниско над земята.

10. Храна и вода
Не забравяйте да поддържате хранилките пълни и да осигурите източник на вода, като къпалня за птички например.

Повече на: http://www.bto.org/volunteer-surveys/gbw/gardens-wildlife/gardening

logosТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.