ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИНАЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ ОТ ФОТОГРАФСКИ ПЛЕНЕР “ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА – ВАРНА 2015“

29 октомври 2015
Прожекция на финалната селекция от тазгодишното издание на ФОТОГРАФСКИ ПЛЕНЕР “ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА – ВАРНА 2015“ и връчване на наградите на призьорите беше повод да съберем представителите на варненската фотографска общност и да представим част от дейностите по проекта „Доброволци за природата“.

Фото-пленерът за репортажна и художествена фотография се провежда традиционно в рамките на Фестивалите на хвърчилата – Варна и Шабла. Участниците в този пленер имат възможността да снимат събитията по време на пъстрото събитие, и най-вече демонстрациите на международните участници, които показват майсторките си умения в управлението на огромни пъстри ръчно изработени хвърчила. Селектирани фотоси от този пленер се включат в пътуваща изложба , която гостува на различни знакови места във Варна и други градове. Пленерът се организира от Сдружение за опазване на дивата природа с изключителното съдействие и партньорство с Фотоплейс /Photoplace и клуб „Асто“, а Фестивал на хвърчилата – Варна 2015 се съфинансира по проект „Доброволци за природата“ с подкрепата на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
logosПроектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

 

Success, your comment is awaiting moderation.