УЧАСТВАМЕ В ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА ВЪВ ВАРНА

Атрактивното събитие съвпадна с Деня на Варна, 15 август, и се проведе на плажа в Аспарухово

Фестивал на хвърчилата – Варна 2015 се организира от Клуб “Асто – Въздушни чудеса” и Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) – екип ентусиасти с опит в провеждането на събития от този род и амбиция да го превърнат в в едно от емблематичните събития на лятна Варна. Със своя международен характер, това новаторско и атрактивно културно събитие допринася за изграждането на специфичния облик на града, насърчава творчеството и социалното включване на различни групи и възпитава у участниците любов към летенето, птиците и свободата, както и правилно отношение към опазването на околната среда.

И тази година фестивалът е посветен на опазването на мигриращите птици и техните местообитания и се съфинансира по проект на СОДП с подкрепата на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

По своя характер фестивалът е международен – оригинални модели хвърчила собствена изработка демонстрираха участници от България, Турция, Русия и др. Програмата включи парад на хвърчилата, конкурс за най-атрактивен модел, демонстрации на авиомодели, парапланери и други летящи обекти, както и работилница за хвърчила на място. Съпътстващата програма на фестивала беше също много богата – представления на детски танцови и театрални състави от Варна и района, мини-концерти на известни наши поп изпълнители, работилници и арт ателиета, наблюдение на миграцията на щъркели, пеликани и други реещи се птици със специализирана оптика, приятна музика и много други забавления.

В рамките на фестивала се проведе и фотографски пленер за репортажна и художествена фотография. Участниците в този пленер имаха възможността да снимат събитията по време на фестивала, и най-вече демонстрациите на международните участници, които ще покажат майсторките си умения в управлението на огромни пъстри ръчно изработени хвърчила.

Селектирани фотоси от този пленер ще се включат в пътуваща изложба “ ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА – ВАРНА 2015”, която ще бъде показвана на различни места във Варна и други градове. Партньори в провеждането на фестивала тази година са: Клуб „Чайка“ – Турция, радио Варна, Фотоплейс /Photoplace, peika.bg, Импакт прес груп, „Виж Варна“, туристическа компания „Неофрон Турс“, студио за графичен дизайн „Одара“.

Фестивалът подкрепя избора на Варна за Европейска младежка столица през 2017 г.

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) е нестопанска организация с идеална цел, създадена през 2004 г., която работи за опазване на биологичното разнообразие и дивата природа и за постигане на устойчиво ползване на природните ресурси.

Success, your comment is awaiting moderation.