ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА ШАБЛА

На 20 септември 2015 г. в местността „Малкото море“ южно от Фара на нос Шабла се проведе Фестивал на на хвърчилата – Шабла. На това събитие Сдружение за опазване на дивата природа участва с организиране на работилница за изработване на хвърчила и птици от естествени материали, както и с представяне на дейностите по проекта „Доброволци за природата“ на специална лекция/презентация.

Още от първото издание на фестивала през 2011-та година това събитие се превърна в предпочитано септемврийско събитие за много хора от района – за да присъстват на него пристигаха гости от Добрич, Варна, та дори и от по-далеч. Фестивалът се организира от община Шабла и Зелен образователен център с подкрепата на Сдружение за опазване на дивата природа.

Фестивалът на хвърчилата включва: издигане на готово хвърчило, изработване на такова на място, демонстрации на различни видове хвърчила, авиомодели и други летящи обекти, конкурс за най-оригинално, най-високо летящо и най-акробатично хвърчило. Организаторите са се погрижили и за разнообразна съпътстваща програма. По традиция в района са разположени шатри, където се помещават арт-работилници за изработка на хвърчила, бижута и картички, за сътворяване на птици от естествени материали, за демонстрация на техники за декорация и рисуване. Има щандове за продажба на ръчно направени сувенири. Организират се пешеходни екскурзии до Тузлата и Тюленово. Не на последно място – в три времеви блока на импровизираната сцена вървят различни танцови, музикални и театрални прояви, съпътствани с викторини на тема морето, природата и фестивала.

logosДопълнителна информация:

Проектът “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ http://www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.