ФОТОГРАФСКИ ПЛЕНЕР “ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА – ВАРНА 2015“

В рамките на Фестивал на хвърчилата – Варна 2015 се проведе фото-пленер за репортажна и художествена фотография. Участниците в този пленер имаха възможността да снимат събитията по време на пъстрото събитие, и най-вече демонстрациите на международните участници, които показаха майсторките си умения в управлението на огромни пъстри ръчно изработени хвърчила на фона на Аспаруховския плаж.

Пред вас е селекцията от фотоси от този пленер, наречена “ВЪЗДУШНИ ЧУДЕСА – ВАРНА 2015”. Изложбата ще гостува на различни места и знакови пространства във Варна и други градове и се организира от Сдружение за опазване на дивата природа с изключителното съдействие и в партньорство с Фотоплейс /Photoplace и клуб „Асто“.
Фестивал на хвърчилата – Варна 2015 се съфинансира по проект на Сдружение за опазване на дивата природа с подкрепата на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

logosТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.