RBG_2 Jan 2016 [2]

СТУДЪТ ДОВЕДЕ ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ В ТРАДИЦИОННОТО ИМ ЗИМОВИЩЕ

Posted on January 4, 2016

След необичайно топлото време в края на 2015 г. с настъпването на Новата година студеното време най-после достигна и България. Голям брой водоплаващи и други птици пристигнаха от север да намерят убежище в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

По време на мониторинга на птиците на езерата, проведен от екип на Сдружението за опазване на дивата природа на 2-ри януари 2016 г. установихме 6980 червеногуши гъски (от които 5830 в Дуранкулашко езеро и 1150 в Шабленските езера) и 2025 големи белочели гъски (1205 в Шабленските езера и 820 в Дуранкулашко езеро). Наблюдавахме и 11 сиви гъски, които традиционно зимуват в малки числености в двете езера. Всички наблюдавани гъски бяха нощували в езерата.

Впечатление направиха големите струпвания на други зимуващи водоплаващи птици в двете езера, и специално в Дуранкулашкото езеро, където наблюдавахме 15 500 лиски и 9700 зеленоглави патици, както и 1600 кафявоглави потапници, 365 черни качулати потапници, 74 червеноклюни потапници, 17 малки ниреца, 320 неми лебеди и др. В Дуранкулашко езеро, въпреки застудяването, броят на малките корморани продължава да е висок. По време на мониторинга тук установихме 425 малки корморана.
Другите интересни наблюдения включват морски орел в района на Дуранкулашко езеро, 35 тръстикови блатара общо в района на двете влажни зони, 1 голяма черноглава чайка на Шабленските езера.

Установените числености на червеногушата гъска безспорно доказват голямото значение на северните ни крайморски езера за опазването на тази много рядка птица, застрашена от изчезване в световен мащаб. По последни проучвания в света са останали едва 56000 птици. За съжаление лова на водоплаващи птици в района на езерата отново се очертава като сериозна заплаха за зимуващите червеногуши гъски. На 2 януари отново регистрирахме стрелби по чисти ята от червеногуши гъски. Преобладаването на червеногушите гъски по численост спрямо белочелите гъски (които единствено са разрешени за лов) в момента налага засилен контрол от страна на контролните институции и дори забрана на лова в района на езерата. Планираме наши екипи да присъстват в района на езерата през всичките ловни дни до края на януари, когато ловния сезон на водоплаващи птици приключва официално по закон.

RBG_2 Jan 2016_small res

Червеногуши гъски, 2 януари 2016

Струпване на водоплаващи птици - 2 ян 2016 - Дур езеро - ниска рез

Струпване на водоплаващи птици – 2 януари 2016 – Дуранкулашко езеро

20160102_082320

Мониторинг, 2 януари 2016

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *