temenuga

ТЕМЕНУГА ТРИФОНОВА

Posted on June 25, 2014

Теменуга Трифонова е експерт по образователни дейности в областта на природозащитата и опазването на околната среда. Работила е по международни проекти на водещи природозащитни организации в България и притежава богат опит в изготвянето и изпълнението на образователни стратегии и планове, организиране на образователни инициативи и събития, разработване на проекти и др.

Теменуга е преподавател по химия в Медицински университет – Варна и експерт – химик в клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св.Марина“. Активен член е на Сдружение за опазване на дивата природа, като от неговото създаване до 2014 г. е негов председател.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *