16797098_960144854121927_8811061225469781917_o

ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ СА ВСЕ ОЩЕ МНОГОБРОЙНИ

Posted on February 19, 2017

Червеногушите гъски (Branta ruficollis) са все още многобройни в района на езерата Шабла и Дуранкулак. На 15 февруари 2017 г. преброихме общо 23 780 червеногуши, заедно с 47000 големи белочели и 160 сиви гъски. В едно от ятата забелязахме също и малка белочела гъска. Преди предстоящата миграция птиците се хранят активно в насажденията от зимни култури край езерата, за да натрупат енергия за дългия полет от 6000 км  обратно към сибирската тундра.

Въпреки че броят на зимуващите гъски в Крайморска Добруджа тази година е стабилен, все пак е важно да осигурим тяхното оцеляване и да намалим заплахите, пред които са изправени. Основната от тях е бракониерският  лов, който смущава птиците през ноември, декември и януари, поради което ние насочихме усилията си в осигураването на присъствие и патрули съвместно с регионалните горски власти и РИОСВ – Варна. Само тази зима сме възпрепятствали или спрели над 100 бракониерски набези.

В сравнение с положението в региона през втората половина на януари, когато по-студеното време и интензивния лов на езерата прогониха повечето от гъските на юг към Бургаските влажни зони, сега ятата се концентрират отново в традиционните си зимовища около Шабла и Дуранкулак. От началото на февруари, откакво ловния сезон приключи, птиците са по-спокойни по време на паша и нощуване в езерата. Червеногушите гъски вече са започнали да формират чисти ята, което показва, че  имаме още около две седмици през които да се радваме на тези прекрасни птици преди да отлетят на север към местата си за гнездене.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *