Голямото пролетно почистване на Дуранкулашкия плаж

Доброволци на Сдружение за опазване на дивата природа се включиха в Голямото пролетно почистване на Дуранкулашкия плаж – инициатива, организирана от Община Шабла, “Зелен Образователен Център” в Шабла, Сдружение за Опазване на Дивата Природа (СОДП) и Агенция за бавни пътувания “Хиляда Пътешествия”. Боклукът от около 2,5 км плажна ивица и прилежащи територии беше събран от над 50 човека, в над 55 чувала, които напълниха едно цяло ремарке на трактор. Благодарим на всички за ентусиазма, споделеното време, безвъзмездния труд, за усмивките, веселото настроение и за радостта да сме заедно навън сред природата. Очаквайте датата на почистванетo на останалата част на плажа от към с.Крапец. Събитието ще обявим на нашата страница във фейсбук: https://www.facebook.com/wildlifebg/

Припомняме, че плажът заедно с прилежащите езера и целия район наоколо са част от мрежата “Натура 2000” т.е. те са изключително важни за опазване на биоразнообразието. Дуранкулашкото езеро е известно с богатия си птичи свят през всички сезони, а много скоро почистените от нас пясъчни дюни и съседните полустепни територии ще се покрият с редки и интересни растения, типични за Черноморието.

DSC03605DSC03622DSC03589

ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА ПРЕЗ СЕЗОН 2017-2018: ОБЗОР

Сега, когато зимният сезон е в края си и последните червеногуши гъски са напуснали района на традиционните си зимовища край езерата Шабленско и Дуранкулашко, можем да обобщим резултатите от нашите наблюдения и консервационни дейности  през последните четири месеца:

Тази зима имахме странен зимен сезон – много меко време с дневни температури достигащи над 10°C дори през януари. По-леките зимни условия и липсата на сняг позволиха добра паша на птиците на североизток от нашата страна (в Украйна и Русия) и доведоха до много късно пристигане на червеногушите гъски в зимните им местообитания по западното крайбрежие на Черно море, както и до много нисък брой на гъските в сравнение с предишни сезони. Първите червеногуши гъски пристигнаха в традиционните си зимовища в България чак в средата на януари. На 15 януари 2018 г. наблюдавахме първите 335 червеногуши гъски край Дуранкулашкото езеро, а по-късно през деня – още около 2000 RBG в румънската част на Добруджа, точно отвъд границата.

По-голям брой зимуващи червеногуши гъски бяха регистрирани през последните дни на януари. По това време при редовното ни наблюдение на зимуващите птици в района на Дуранкулашкото езеро и Шабленския езерен комплекс установихме около 5000 червеногуши гъски и само 2300 големи белочели гъски (които обикновено са много по-многобройни от червеногушите). Птиците останаха в региона само за няколко дни, след което броят им варираше между 600 и 1000 до средата на февруари, когато изцяло се оттеглиха на север.

Променливото време в края на февруари и началото на март – от много топло (около + 10°C) до много студено (до около – 10°C) с дебела снежна покривка и силни северни ветрове точно в периода, когато гъските се подготвят за прелет на север към местата за гнездене в Сибирската тундра, очевидно бяха причината за постоянното разнопосочно движение на гъските по западното Черноморие и непостоянната им численост в традиционните им места за зимуване (Бургаски езера, Шабленски езера) през последните 2-3 седмици.  На 5 март 2018 г. проведохме последната мониторингова сесия за сезона и наблюдавахме смесено ято от около 2500-3000 червеногуши гъски и около 7000 големи белочели гъски в житните посеви на юг от Дуранкулашко езеро. По-малки ята от около 60 – 70 червеногуши гъски прелитаха през целия ден в различни посоки. На следващия ден около два пъти повече птици са били преброени от наши колеги в района на Езерецско езеро, плюс още едно голямо ято от около 5000 червеногуши гъски в Бургаските езера. Понастоящем всички гъски са напуснали района.

За сравнение:

Най-високият общ брой на червеногушите гъски от зимните им местообитания е установен през януари 2013 г. по време на координираното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, когато в България, Румъния и Украйна са отчетени общо около 56 000 птици. Смята се, че това е броят на световната популация на вида понастоящем (AEWA).

На 15 февруари 2017 година преброихме 23’780 червеногуши гъски, заедно с 47’000 големи белочели гъски и 160 сиви гъски.

На фона на необичайното закъснение, с което червеногушите гъски достигнаха традиционните си зимовища тази година и краткия им престой в района проведехме по-малко наблюдения и патрулни сесии, отколкото бяхме планирали. Нашите проучвания започнаха още през декември и продължиха до началото на март. През този период установихме  много по-нисък ловен натиск в сравнение с предишните години поради малкия брой гъски. Бракониерството обикновено се установява при ловци, които идват организирани от чужбина или от други части на страната (което не беше така през тази зима), както и извън ловния сезон, затова продължихме патрулирането до началото на март. По-големият проблем през този сезон обаче беше незаконният риболов с мрежи в тъмната част на деня, който безпокои гъските, нощуващи в езерото и ги кара да търсят безопасност в морските води. Докладвахме около 20 такива случая и успяхме да предотвратим още около 30.

Нашите комбинирани мониторингови и патрулни сесии в зимните местообитания на световно застрашената червеногуша гъска тази зима бяха проведени изключително с подкрепата на PUGET SOUND AMERICAN ASSOCIATION OF ZOO KEEPERS (PSAAZK), за което сме изключително благодарни! PSAAZK подкрепя и дейностите ни за повишаване на информираността на обществото през останалата част от годината – участие в публични събития (Ден на земята, Ден на биоразнообразието, зелени фестивали, изложби и т.н.)

AAZKlogo

Field survey_Coastal Dobrudja2018 Wild geese_sunrise_Durankulak Lake

5 НАЧИНА ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ПЛАНЕТАТА ТАЗИ КОЛЕДА

Освен че е сезон на добра воля, Коледа често е и период на консумация и излишък, а това е лошо за нашата планета. Пластмаси, опаковъчна хартия, остатъци от храна и т.н… Имаме няколко идеи как да направим така, че празничните ни тържества да не костват здравето на Земята.

Continue Reading →

ПОЛУЧИХМЕ НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБРА ФОТОГРАФИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПРИРОДАТА“

На конференция послучай успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, МОСВ награди най-ефективните и открояващи се проекти в девет категории.  Нашето Сдружение за опазване на дивата природа грабна  приза в категорията „Най-добра фотография“  за проекта „Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг” (MonNe).

Continue Reading →

kamenbryag_bulgaria4356kamenbryag_bulgaria4357kamenbryag_bulgaria4358kamenbryag_bulgaria4359kamenbryag_bulgaria4360kamenbryag_bulgaria4361kamenbryag_bulgaria4362kamenbryag_bulgaria4364kamenbryag_bulgaria4367kamenbryag_bulgaria4368kamenbryag_bulgaria4369kamenbryag_bulgaria4370kamenbryag_bulgaria4371kamenbryag_bulgaria4372kamenbryag_bulgaria4373kamenbryag_bulgaria4374kamenbryag_bulgaria4375kamenbryag_bulgaria4376kamenbryag_bulgaria4379kamenbryag_bulgaria4380kamenbryag_bulgaria4381kamenbryag_bulgaria4382kamenbryag_bulgaria4383kamenbryag_bulgaria4385kamenbryag_bulgaria4388kamenbryag_bulgaria4390kamenbryag_bulgaria4396kamenbryag_bulgaria4397Shags_Yailata_crHobby_Yailata_cr

ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД ОКОЛО КАМЕН БРЯГ И ТЮЛЕНОВО

На 7 октомври 2017 г.(събота) направихме лек пешеходен преход през двете тераси на каменистото плато в местността Яйлата, южно от Камен бряг. Местността избрахме неслучайно – освен интересни и значими културно-исторически паметници от най-различни епохи, Яйлата съхранява уникална флора и фауна.

Continue Reading →

ДИВИТЕ ПТИЦИ – НАШИ СЪСЕДИ И ПРИЯТЕЛИ

Kампания на “Сдружение за опазване на дивата природа” за опазване на дивите птици в градска среда

 В какво се състои кампанията

Градските паркове и градините в чертите на нашите градове и села се обитават от над 200 вида птици, естествено срещащи се в българската природа през различните сезони. Освен естетическата и сетивна наслада, която доставят, птиците, които живеят около нас, са сред най-точните индикатори за екологичното здраве на средата, която обитаваме.

Continue Reading →

„ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ ГОСТУВА В РУСЕ

През целия месец април 2017 г. нашата фотографска изложба „Дивият свят на Североизточна България“ ще гостува на Регионален исторически музей – Русе. Експозицията бе открита по повод Международния ден на птиците, 1 април и е разположена в залата за временни изложби в Екомузей с аквариум.

Continue Reading →

ЩЪРКЕЛОВО ВРЕМЕ Е

Пролетта вече е на прага ни и пролетната миграция върви с пълна сила. Убедихме се вчера, при едно от редовните ни посещения на защитена местност „Ятата“ близо до Варна, което е сред любимите ни в района.

Освен първото ято от около 150 бели щъркели,  които се появиха като по поръчка, зарадваха ни и продължиха в посока запад, във водоема наблюдавахме десетки малки корморани, девет вида патици и потапници, сред които глобално застрашената белоока потапница, сива патица, сива и голяма бяла чапла, тръстиков блатар и дори една голяма белочела гъска, навярно закъсняла с миграцията.

Continue Reading →

ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ СА ВСЕ ОЩЕ МНОГОБРОЙНИ

Червеногушите гъски (Branta ruficollis) са все още многобройни в района на езерата Шабла и Дуранкулак. На 15 февруари 2017 г. преброихме общо 23 780 червеногуши, заедно с 47000 големи белочели и 160 сиви гъски. В едно от ятата забелязахме също и малка белочела гъска. Преди предстоящата миграция птиците се хранят активно в насажденията от зимни култури край езерата, за да натрупат енергия за дългия полет от 6000 км  обратно към сибирската тундра.

Continue Reading →

ПОСРЕЩАМЕ НОВАТА ГОДИНА С ПО-ГОЛЕМИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

На 2 януари 2017 г. Сдружението за опазване на дивата природа проведе поредния мониторинг на водолюбивите птици в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

Continue Reading →